Datum publicatie: 9 januari 2024

Dansen doe je met zijn vieren

Jongeren staan vanaf hun 16de vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Om verschillende redenen kunnen ze hierbij vastlopen. Om jongeren met dit soort kwetsbaarheden te ondersteunen, is het noodzakelijk om aanwezig te zijn in hun leefwereld. KeTJAA onderzocht daarom hoe professionals op school, in de wijk en online (hulp)vragen van jongeren in een vroeg stadium kunnen herkennen.

In het onderzoek bekeek de werkplaats hoe professionals aansluiten bij de leefwereld van jongeren, hoe ze daarbij met andere professionals samenwerken en welke organisatorische randvoorwaarden van belang zijn. Dit werd gedaan aan de hand van kwalitatief onderzoek in 5 praktijken: een HBO instelling, een MBO instelling, een meidenorganisatie, een samenwerkingsverband rond dak- en thuisloze jongeren en een online plek waar jongeren met vragen terechtkunnen.

Professionals bewegen mee met jongeren
Professionals die direct met jongeren werken zijn vaak goed in staat om aan te sluiten bij hun leefwereld, zo blijkt uit het onderzoek. Ze bewegen mee met jongeren, als het ware in een pedagogische dans. In deze dans laten ze de jongeren ‘in the lead’. Wanneer dat nodig is, geven ze tegenwicht. Waarbij ze in nauw contact blijven met de jongeren.

De dans swingt pas echt wanneer ook managers, teamleiders en beleidsmakers erbij betrokken zijn. De dans is voor professionals niet uit te voeren zonder steun en vertrouwen van hun managers en teamleiders. Of wanneer er geen passende opdrachten en faciliterende kaders van beleidsmakers zijn. Met andere woorden: dansen doe je met zijn vieren.

Gebruiksaanwijzing om samen met jongeren te dansen
Met zijn vieren de pedagogische dans dansen vergt dat ieder zijn rol kent en passend uitvoert. In een gebruiksaanwijzing deelt KeTJAA verschillende ‘danslessen’ voor uitvoerend professionals, teamleiders/managers en beleidsmakers in het onderwijs en het sociaal domein. Zodat ieder er op zijn eigen manier aan kan bijdragen dat jongeren met plezier, energie en vertrouwen de toekomst in dansen.

Lees meer!
Meer weten over het onderzoek en de uitkomsten? Bekijk dan de projectpagina van het project ‘Samen aanwezig in de leefwereld’.