Datum publicatie: 9 april 2020

KeTJA brengt 3 handreikingen uit voor wijkteamprofessionals

Als medewerker van een wijkteam voor gezin en jeugd wordt van je verwacht dat je breed inzetbaar bent. Hoe sluit je goed aan bij een gezin met een andere culturele achtergrond dan de jouwe? Hoe zorg je ervoor dat een alleenstaande moeder van haar eigen kracht uitgaat? En hoe ga je om met verschillende verwachtingen van ouders aan de ene kant, en organisaties waar je mee samenwerkt aan de andere kant? De werkplaats KeTJA maakte 3 handreikingen over thema’s waar wijkteammedewerkers mee te maken krijgen.

Voor wie zijn de handreikingen?
Deze handreikingen zijn vooral geïnspireerd op de werkpraktijk en ervaringen van professionals in Amsterdamse Ouder- en Kindteams, maar zijn ook bruikbaar voor alle medewerkers van wijkteams of jeugdhulpinstellingen. De handreikingen gaan in op het werken met culturele diversiteit, het versterken van eigen kracht van cliënten, en het samenwerken met aan de ene kant gezinnen en aan de andere kant ketenpartners.

Welke informatie vind je in de handreikingen?
In de handreikingen staat omschreven wat het vraagstuk is, hoe je het aanpakt, wat je ervoor nodig hebt, en wat je hierbij kan helpen. Je vindt verwijzingen naar bruikbare instrumenten en ook naar reflectietools om te meten hoe ver je eigenlijk al bent op een bepaald thema. Ook vind je inspiratie en ervaringen van collega’s.

KeTJA’s Kennisportaal
Doel van kenniswerkplaats KeTJA is het ondersteunen van Ouder- en Kindteams Amsterdam bij het expliciteren en onderbouwen van de werkwijze. De kenniswerkplaats is één van de academische werkplaatsen transformatie jeugd en heeft verschillende producten opgeleverd. Zo zijn er uiteenlopende kennisvragen gesteld die binnen de werkplaats beantwoord zijn. Voorbeeld van een dergelijke  kennisvraag is ‘Wat kunnen professionals in de begeleiding van jongeren 16-23 jaar doen om de kans op een goed contact en een werkzame werkrelatie te bevorderen?’. Antwoord op deze en andere kennisvragen is te vinden in het Kennisportaal.

Meer weten?
De 3 handreikingen zijn te vinden op de NEJA-site:
Handreiking Samenwerken met gezinnen en ketenpartners
Handreiking Versterken van eigen kracht
Handreiking Werken met culturele diversiteit

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van KeTJA/NEJA.