Datum publicatie: 15 november 2023

Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities

Jongeren die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen stromen minder vaak door naar vervolgonderwijs. Ze verlaten school, waarna het onduidelijk is waar ze naartoe gaan. KeTJAA* ging daarom na hoe deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of vervolgopleidingen.

Het onderzoek bestond uit 2 delen. In het eerste deel werden aangrijpingspunten in de schoolloopbaan voor vroegtijdige begeleiding van jongeren in kwetsbare onderwijsposities onderzocht. Dit werd gedaan aan hand van interviews onder jongeren en ouders én door analyse van reeds bestaande data. In het tweede deel werd onderzocht hoe de begeleiding van kwetsbare jongeren bij de overgang van praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs/entreeonderwijs naar opleiding of werk er het beste uit kan zien. Hierbij werden 10 pilot jongeren, hun ouders en de transferbegeleiders bevraagd over de inhoud van en hun ervaringen met de begeleiding.

Meer weten?
Verschillende producten kwamen uit dit project voort:

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met projectleider Leonieke Boendermaker (l.boendermaker@hva.nl).

*Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, IHub (Aliantie tussen Altra, Horizon, Opvoedpoli een De Nieuwe Kans) en het Verwey-Jonker Instituut. Bij het project was een meedenkgroep van jongeren en experts actief.