Elianne Vlieg, auteur op Werkplaatsen Jeugd

Auteur: Elianne Vlieg

MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!

22 januari 2024

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. Dit gebeurt echter maar beperkt. De werkplaats Trendbreuk voerde daarom participatief actieonderzoek uit rond de vormgeving van het curriculum van het burgerschapsonderwijs. Samen met MBO-studenten en docenten. Lees meer >

Doen we de juiste dingen?

15 januari 2024

In het project ‘Doen we de juiste dingen?’ van ST-RAW, in samenwerking met het Erasmus MC, werd met behulp van CBS Microdata onderzocht wat het effect is van de inzet van wijkteams en resultaatgerichte inkoop op het jeugdhulpgebruik. De resultaten vormen belangrijke aanknopingspunten voor gemeenten en jeugdzorgaanbieders in de regio Rijnmond. Lees meer >

Dansen doe je met zijn vieren

9 januari 2024

Jongeren staan vanaf hun 16de vaak voor nieuwe vragen en uitdagingen. Om verschillende redenen kunnen ze hierbij vastlopen. Om jongeren met dit soort kwetsbaarheden te ondersteunen, is het noodzakelijk om aanwezig te zijn in hun leefwereld. KeTJAA onderzocht daarom hoe professionals op school, in de wijk en online (hulp)vragen van jongeren in een vroeg stadium kunnen herkennen. Lees meer >

Jongeren in georganiseerde misdaad

4 december 2023

In de praktijk is veel kennis aanwezig over het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij zware criminaliteit en georganiseerde misdaad. In de wetenschappelijke literatuur is deze kennis echter niet vindbaar. De Academische Werkplaats Risicojeugd bracht deze onvindbare kennis in kaart, samen met Garage020. Lees meer >

Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities

15 november 2023

Jongeren die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen stromen minder vaak door naar vervolgonderwijs. Ze verlaten school, waarna het onduidelijk is waar ze naartoe gaan. KeTJAA* ging daarom na hoe deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of vervolgopleidingen. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's