Elianne Vlieg, auteur op Werkplaatsen Jeugd - Pagina 2 van 8

Auteur: Elianne Vlieg

De Kracht van het Gewone

6 november 2023

Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering. Maar wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit doen? De werkplaats SAMEN bracht voorbeelden in beeld. Lees meer >

Jongeren mentaal gezond online?!

30 oktober 2023

Maken we ons terecht zorgen over de tijd die jongeren besteden aan games en sociale media? En wat is de betekenis van gamen en sociale media voor de identiteitsontwikkeling van adolescenten in de hybride leefwereld? Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door de KJUS en RKJGC, gingen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en opvoeders hierover in gesprek. Lees meer >

Praatplaat ‘De kracht van samenwerken met de mensen om je heen’

16 oktober 2023

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen is belangrijk. Hoe maak je een goede start met die samenwerking? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens de hulp? Om professionals én gezinnen hierbij te ondersteunen, ontwikkelden de RKJ Friesland, C4Youth en partnerorganisaties* een praatplaat. Lees meer >

Atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

2 oktober 2023

Het aantal thuiszitters en schooluitvallers neemt niet af ondanks vele maatregelen, acties en beleid. Er worden veel oplossingen geboden als er al uitval is. Te weinig ligt de focus op het voorkomen van problemen. Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth zet hier daarom expliciet op in. Lees meer >

Meldcode & partnerschap: Het krachtige gesprek met ouders

25 september 2023

Bij het toepassen van de Meldcode is het van essentieel belang dat professionals partnerschap met ouders realiseren en behouden. Hoe kunnen professionals dit doen? Wat werkt wel en wat juist niet? Dat onderzochten ze binnen leeratelier 3 van de RKJ Noord-Holland. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's