Datum publicatie: 28 september 2021

Laatste kennisvouchers beschikbaar voor waardevolle kennisproducten in de jeugdsector

De werkplaatsen jeugd hebben een schat aan kennis en bruikbare producten ontwikkeld. Ben je op zoek naar een innovatieve oplossing die de jeugdhulp in jouw regio kan verbeteren? Zoals bijvoorbeeld een workshop over jongerenparticipatie of een programma dat ouders met een krappe beurs ondersteunt in het opvoeden. Je kunt nog tot uiterlijk 9 december een laagdrempelige subsidie aanvragen in de vorm van een kennisvoucher.

Om welke kennis en producten gaat het?
In de Kennisetalage vind je de beschikbare producten waarvoor een kennisvoucher kan worden aangevraagd. Deze producten richten zich op thema’s als eenzaamheidarmoede, de verbinding onderwijs en jeugdhulp en schoolbegeleiding van psychisch kwetsbare jongeren. Ook zijn er producten die professionals concrete handvatten bieden in diversiteitsgevoelig werkensamenwerken met jongerenevalueren van casuïstiek en reflecteren op het hulpverleningstraject samen met alle betrokkenen.

Hoe vraag ik een kennisvoucher aan?
Op dit moment is er nog budget beschikbaar voor nieuwe kennisvoucherprojecten. Zie je in de kennisetalage een product dat kan voorzien in een vraag of behoefte die leeft binnen je organisatie? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende werkplaats en stel gezamenlijk een aanvraag op. Let op: niet alle producten zijn op dit moment meer beschikbaar. Indienen van een aanvraag kan nog tot en met uiterlijk 9 december 2021. Als het budget is uitgeput voordat de uiterlijke sluitingsdatum is bereikt, zal de oproep vroegtijdig dichtgaan. Hierbij geldt het principe: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

20 projecten gingen je al voor
Sinds de opening van de subsidieronde afgelopen december zijn er al ruim 20 kennisvoucherprojecten van start gegaan. Zoals het project van Stichting Buurtwerk in Rotterdam, die de voucher inzet om het programma Gezonde kinderen in krappe tijden te implementeren en hiermee ouders laagdrempelig in de wijk te ondersteunen. Of het UMC Amsterdam, dat dankzij de kennisvoucher een groep fysiotherapeuten heeft getraind in cultuursensitief werken met ouders van prematuur geboren baby’s met een migratieachtergrond.

Meer informatie
In de subsidieoproep lees je de randvoorwaarden en andere noodzakelijke informatie over het aanvraagproces. Voor vragen over het proces neem je contact op met Iris den Hartog of Merlijne Jaspers via awtjeugd@zonmw.nl.