Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

Handleiding en tool: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de handleiding en tool: Bouwstenen van evalueren voor jeugdhulpprofessionals.

Wat is het?
Een handleiding met praktische tips en aanknopingspunten voor professionals in de jeugdsector voor het verbeteren van casuïstiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met gezinnen en ketenpartners. Een online tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken en genereert op basis van een ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat. De handleiding en tool zijn ontwikkeld vanuit het project Gezin aan Zet van de werkplaats SAMEN. Met de kennisvoucher biedt het project Gezin aan Zet ondersteuning op maat bij het implementeren van de Bouwstenen van Evalueren in de eigen organisatie. Denk hierbij aan een workshop over het gebruik van de tool, waarbij deelnemers meteen aan de slag gaan met de bouwstenen (2 uur). Daarnaast bieden de onderzoekers begeleiding in het implementatieproces.

Wat levert het op?
Met advies op maat en praktische tips kunnen evaluatieprocessen op een laagdrempelige manier verbeterd worden. Professionals worden zo uitgedaagd om continu te reflecteren, leren en verbeteren.

Voor wie is het?
De handleiding is voor meerdere doelgroepen geschikt. Te denken valt aan professionals in wijkteams, jeugd- en gezinsteams en jeugdhulpverleners. Ook voor managers en beleidsmakers die het evalueren willen faciliteren en versterken is deze handleiding een handig hulpmiddel.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Laura Nooteboom via l.a.nooteboom@curium.nl. En bekijk hier alvast het filmpje.