Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

Reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de reflectie- en evaluatiemethodiek: de Dialoogtafel.

Wat is het?
De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een systematische methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp. De dialoogtafel kan ook worden ingezet in het kader van casusoverstijgende evaluatie van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, een aanbod of aanpak. De dialoogtafelbijeenkomst duurt 1,5 – 2 uur. De methodiek is ontwikkeld vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en wordt aangeboden via OPJeugd. Met de kennisvoucher kun je als organisatie één of meerdere dialoogtafels aanvragen bij dit opleidingsplatform dat de administratie rondom het proces en de onafhankelijke voorzitter faciliteert. De kenniswerkplaats is beschikbaar voor inhoudelijk advies en ondersteuning.

Wat levert het op?
Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop de verschillende betrokkenen een hulpverleningstraject ervaren: wat is goed gegaan (succesfactoren), waarom stagneerde de hulp (knelpunten) en wat is nodig om nog beter te kunnen helpen. Jeugdigen en gezinnen worden meer in hun eigen kracht gezet. Het reflectie- en leervermogen van professionals wordt versterkt. Gezamenlijk wordt nagedacht over concrete verbeteracties en praktische oplossingen gericht op meer integrale zorg en betere samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen.

Voor wie is het?
Zorgaanbieders (0de, 1ste, 2de lijn) kunnen de dialoogtafels inzetten om op een systematische manier hulpverleningstrajecten te evalueren en om samen met jeugdigen, ouders en betrokken hulpverleners tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van dat plan te komen. Gemeenten kunnen de dialoogtafels gebruiken om jeugdbeleid te evalueren en beter te onderbouwen en om hun dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Anja Holwerda (via 06-49493023 of holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Alona Labun (via 06-52843698 of labun.a@jeugdhulpfriesland.nl). En bekijk hier alvast het filmpje.