Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Pilot Angst en Depressie

20 maart 2023

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. De RKJ IJsselland werkte via een pilot met succes aan een antwoord op deze vraag. Lees meer >

Eerstegeneratiestudenten: Een groep apart?

13 maart 2023

Op hogescholen en universiteiten is vaak speciale aandacht voor eerstegeneratiestudenten. Dit is op zich heel positief, maar het roept ook vragen op. Bijvoorbeeld: Wie is die groep precies? En wat zijn hun wensen en behoeften voor de voorbereiding op en begeleiding bij de studie? Jeanet van de Korput, senior onderzoeker en projectleider van de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik’ van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd, onderzocht deze vragen. Lees meer >

Hervormingen in passend onderwijs en jeugdzorg vergroten problemen

6 maart 2023

Hoe kan het dat het overheidsbeleid rondom passend onderwijs en jeugdzorg al zeker 40 jaar haar belangrijkste doelen niet bereikt? In haar promotieonderzoek met de titel ‘Boemerang beleid’ laat bestuurswetenschapper Sharon Stellaard zien dát, en waarom het hervormingsbeleid oude problemen reproduceert, nieuwe problemen creëert en de uitvoering daarmee duurder en complexer maakt. Lees meer >

Betrekken van het sociaal netwerk bij hulp aan gezinnen met complexe problemen

2 maart 2023

Het sociaal netwerk speelt een belangrijke rol in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Toch vinden hulpverleners het vaak moeilijk om het sociale netwerk te betrekken bij de hulp. RKJ Friesland ging daarom in gesprek met jongeren. Om van hen te horen wat ze belangrijk vinden bij het betrekken van het sociaal netwerk bij de hulpverlening. Lees meer >

LISO-framework verder onderbouwd

23 februari 2023

Organisatie-overstijgende leernetwerken krijgen steeds meer een vaste plek binnen het sociale domein. De Werkplaats SAMEN ontwikkelde hiertoe het framework ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’ (LISO). De werkplaats ging na in hoeverre ze elementen van het LISO-framework kan onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's