Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

QuickScan Evalueren voor jeugdteams: waar liggen verbeterpunten?

9 oktober 2020

Het goed vormgeven van evaluaties binnen Jeugdteams blijkt geen gemakkelijke opgave. Met de tool Bouwstenen van Evalueren krijg je concrete verbetertips voor het beter vormgeven van evaluaties binnen jouw dagelijks werk. De tool is gebaseerd op de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’, die binnen het project Gezin aan Zet (werkplaats SAMEN) ontwikkeld is, samen met jeugdhulpprofessionals. Lees meer >

bloem logo werkplaatsenjeugd

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd officieel van start

7 oktober 2020

Een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor alle kinderen. Daar maken de regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) zich hard voor. De komende 4 jaar gaan zij de slag met vraagstukken op het gebied van jeugd die in hun regio spelen. En delen zij het laatste nieuws over de projecten, de onderzoeken en de opbrengsten via de vernieuwde website werkplaatsenjeugd.nl
Lees meer >

voorkant draaiboek transformatiedialoog

Draaiboek Transformatiedialogen helpt bij praten over jeugdhulp

7 oktober 2020

Aanbieders van jeugdhulp en gemeenten verzamelen veel gegevens over de hulp die geboden wordt aan kinderen en gezinnen. Maar wat zeggen die cijfers eigenlijk? En hoe kun je die cijfers gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren? Dat zijn vragen die gesteld worden tijdens een transformatiedialoog: een gesprek over de jeugdhulp, waaraan hulpverleners, beleidsmakers en jeugdigen en/of hun opvoeders deelnemen. Lees meer >

tieners met fiets

Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

7 oktober 2020

Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is, als je het perspectief van de zorgvrager niet kent. De ervaringen, kennis en ideeën van jeugdigen en ouders met een hulpvraag dragen bij aan het vergroten van het vakmanschap van jeugdhulpverleners. Dat is de belangrijkste boodschap van het artikel van de werkplaats C4Youth op Sociale Vraagstukken. Lees meer >

jeugdprofessional en jongen aan tafel

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

2 oktober 2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool die is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. De tool helpt met het overzichtelijk weergeven van de problematiek en de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin.
Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's