Nieuws Archieven - Pagina 2 van 40 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Atelier veilig en thuis opgroeien, waar staan we?

21 juli 2022

C4Youth onderzoekt in het atelier Veilig en thuis opgroeien hoe passende hulp voor kwetsbare jongeren eerder en beter gerealiseerd kan worden. Met als doel om tijdig te investeren in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, én zo thuis mogelijk. C4Youth zet hiervoor participatief actieonderzoek in. Lees meer >

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland

Op naar een veerkrachtige jeugd in Nunspeet

22 juni 2022

Jongeren hebben een goede mentale gezondheid nodig om vaardigheden te ontwikkelen. Om verschillende redenen staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Vanuit de missie om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien is het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ ontwikkeld door Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe (RKJ Noord Veluwe). Het doel van het project is om jongeren in het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken en hun mentale gezondheid te versterken. Lees meer >

Een gedeelde visie op normaliseren

8 juni 2022

Waar hebben we het over als we over ‘normaliseren’ praten? Het Leernetwerk Normaliseren van werkplaats SAMEN heeft aan de hand van literatuuronderzoek en groepsgesprekken een gedeelde visie op normaliseren ontwikkeld. Het leernetwerk kijkt er naar uit om deze visie verder te ‘normaliseren’ in de praktijk. Ook de RKJ IJsselland buigt zich over de vraag hoe we een beleidsconcept als normaliseren vertalen naar de praktijk. Tijdens de site-visit op 21 maart deelde zij haar voorlopige bevindingen. Lees meer >

Trends in jeugdhulpgebruik

8 juni 2022

ST-RAW onderzocht wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Eén van de conclusies: er is een trend zichtbaar naar jongere kinderen in alle vormen van jeugdhulp. Lees meer >

Gepubliceerde handreiking samenwerken informeel netwerk

2 juni 2022

De kenniswerkplaats jeugd Noord-Holland (RKJ-NH) presenteerde deze week de Handreiking ‘Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen’ voor professionals over samenwerken met het informeel netwerk. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's