Nieuws Archieven - Pagina 2 van 43 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Hervormingen in passend onderwijs en jeugdzorg vergroten problemen

6 maart 2023

Hoe kan het dat het overheidsbeleid rondom passend onderwijs en jeugdzorg al zeker 40 jaar haar belangrijkste doelen niet bereikt? In haar promotieonderzoek met de titel ‘Boemerang beleid’ laat bestuurswetenschapper Sharon Stellaard zien dát, en waarom het hervormingsbeleid oude problemen reproduceert, nieuwe problemen creëert en de uitvoering daarmee duurder en complexer maakt. Lees meer >

Betrekken van het sociaal netwerk bij hulp aan gezinnen met complexe problemen

2 maart 2023

Het sociaal netwerk speelt een belangrijke rol in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Toch vinden hulpverleners het vaak moeilijk om het sociale netwerk te betrekken bij de hulp. RKJ Friesland ging daarom in gesprek met jongeren. Om van hen te horen wat ze belangrijk vinden bij het betrekken van het sociaal netwerk bij de hulpverlening. Lees meer >

LISO-framework verder onderbouwd

23 februari 2023

Organisatie-overstijgende leernetwerken krijgen steeds meer een vaste plek binnen het sociale domein. De Werkplaats SAMEN ontwikkelde hiertoe het framework ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’ (LISO). De werkplaats ging na in hoeverre ze elementen van het LISO-framework kan onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek. Lees meer >

Kaart-praatspel: Wie is voor jou belangrijk?

16 februari 2023

RKJ Noord-Holland ontwikkelde een kaart-praatspel. Het spel helpt een professional om samen met een jongere zicht te krijgen op personen die belangrijk zijn in het leven van de jongere. Lees meer >

Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?

2 februari 2023

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg buigt zich over het thema uithuisplaatsingen. Het doel is om het proces voorafgaand aan uithuisplaatsingen te verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. In de projectgroep werken onder andere gemeentes, Bureau Jeugdzorg, GGD Zuid-Limburg en Maastricht University samen. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's