rotterdamstraw Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Tag: rotterdamstraw

Reflectieve professionals

14 mei 2018

‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals. Lees meer >

De kracht van preventie

14 mei 2018

‘De kracht van preventie’ richt zicht op preventieve opvoedingsondersteuning op buurtniveau en de inzet van formele en informele netwerken. Preventie en bevorderen van eigen kracht kan de druk op het jeugdzorgstelsel verminderen. Maar hoe? Lees meer >

De grens van eigen kracht

14 mei 2018

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten. Lees meer >

Ruimte voor regie

14 mei 2018

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van twee instrumenten voor professionals in wijkteams centraal. Lees meer >

Academische Werkplaats Risicojeugd

Doen we de juiste dingen?

14 mei 2018

Doelstelling van dit deelproject is het voeden van praktijk, beleid en onderwijs met bestaande kennis rondom het vergroten van eigen kracht van gezinnen. Ook geeft dit deelproject – mede op basis van evaluatie van opbrengsten van het Rotterdamse jeugdstelsel-, een kritische reflectie op de implementatie en effecten van het nieuwe jeugdstelsel. Met als doel: komen tot gezamenlijke visies en adviezen en het aandragen van mogelijkheden voor doorontwikkeling. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's