Datum publicatie: 14 mei 2018

Reflectieve professionals

‘Reflectieve professionals’ is geheel gewijd aan de toerusting van professionals in hun ontwikkeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met praktijkervaringen, werken we aan de kennis en vaardigheden van zittende en toekomstige professionals.

De opbrengsten uit andere deelprojecten vertalen we zo naar opleidingen. Zo zijn de professionals beter toegerust voor de eisen die het nieuwe stelsel aan hen stelt.

Doelstelling: Optimaliseren van reflectieve vaardigheden en het vergroten van de kennis van zittende en toekomstige professionals in het Rotterdamse jeugddomein.

Er lopen verschillende leernetwerken van professionals in het sociaal domein. Kennis over e-mental health toepassingen zijn gedeeld via een kennisatelier over dit onderwerp en op de focusdag voor professionals in het Rotterdam-Rijnmond gebied.