Datum publicatie: 14 mei 2018

Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van twee instrumenten voor professionals in wijkteams centraal.


Doelstellingen van dit project zijn:

 1. Een helder en betrouwbaar proces van triage, waarin er A, gericht diagnostisch vragen aan consultatieve en diagnostische teams gesteld worden (efficiënte inschakeling van CDT teams), als ook
  • B, voorkomen wordt dat onterecht wordt doorverwezen naar specialistische zorg
  • C, voorkomen wordt dat er te lang generalistisch gewerkt wordt
 2. Bevorderen en verbeteren van samenwerking tussen wijkteams en specialisten (o.a. ook snelle terugverwijzing van specialisten aan wijkteams te bevorderen (met goede advisering) om zorgkostenlaat te houden.
 3. Het valideren van het vraaganalyse-instrument (VAI) voor deze triage. Het VAI helpt de professional de situatie van de cliënt in kaart te brengen en eventuele problemen te signaleren op verschillende leefgebieden. Dit helpt professionals een ondersteuningsplan op te stellen en bij het maken van de eventuele beslissing om een cliënt door te leiden naar specialistische zorg. Hierbij is uiteraard aandacht voor eigen kracht van de cliënt. Alle professionals in wijkteams zijn inmiddels getraind in het gebruik van de VAI. Een eerste evaluatie van het gebruik van de VAI is inmiddels beschikbaar. Op basis hiervan wordt de VAI op dit moment doorontwikkeld. Tevens is er, naar aanleiding van dit onderzoek, een vervolgonderzoek gestart. Hierin wordt de besluitvorming van wijkteammedewerkers tijdens de vraagverhelderingsfase beschreven.
 4. Doorontwikkeling van het VAI.
 5. Eigen regie, betrokkenheid in het zorgtraject, zelfmanagement en behandelmotivatie van jongeren versterken met MijnPad. ‘MijnPad’ is een veelbelovende methode waarmee de professional jongeren kan ondersteunen om zelf de regie te voeren over hun eigen leven en hulpverlening. Om Mijn Pad en de bijbehorende methodiek door te ontwikkelen voor toepassing in de wijkteams is in samenwerking met de professionals een training ontwikkeld. De training is vorig jaar aan een kleine groep professionals gegeven en op basis van feedback aangepast. Een tweede en derde groep worden nu getraind. Evaluatie van de tool door professionals, jongeren en opvoeders vindt plaats als onderdeel van de training. Resultaten zijn gedeeld met de adviesraad van ST-RAW en bij het landelijke congres Van Wijk tot Wetenschap.
 6. Onderzoek en doorontwikkeling van MijnPad als methode om eigen kracht te vergroten.
 7. Concrete inhoud voor (bij)scholing van jeugdprofessionals.