Onderzoek en opbrengsten Archieven - Pagina 3 van 3 - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van twee instrumenten voor professionals in wijkteams centraal. Lees meer >

Academische Werkplaats Risicojeugd

Doen we de juiste dingen?

Doelstelling van dit deelproject is het voeden van praktijk, beleid en onderwijs met bestaande kennis rondom het vergroten van eigen kracht van gezinnen. Ook geeft dit deelproject – mede op basis van evaluatie van opbrengsten van het Rotterdamse jeugdstelsel-, een kritische reflectie op de implementatie en effecten van het nieuwe jeugdstelsel. Met als doel: komen tot gezamenlijke visies en adviezen en het aandragen van mogelijkheden voor doorontwikkeling. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's