Onderzoek en opbrengsten Archieven - Pagina 2 van 2 - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

De grens van eigen kracht

‘De grens van eigen kracht’ richt zich op de meest kwetsbare cliënten in de jeugdhulpketen, daar waar we tegen de grenzen van eigen kracht aanlopen. Bij deze groepen (licht verstandelijk gehandicapten of jongeren met psychiatrische en/of verslavingsproblemen) is veel winst te behalen: vermindering van leed maar ook vermindering van kosten. Lees meer >

Ruimte voor regie

In ‘Ruimte voor regie’ staan de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van twee instrumenten voor professionals in wijkteams centraal. Lees meer >

Academische Werkplaats Risicojeugd

Doen we de juiste dingen?

Doelstelling van dit deelproject is het voeden van praktijk, beleid en onderwijs met bestaande kennis rondom het vergroten van eigen kracht van gezinnen. Ook geeft dit deelproject – mede op basis van evaluatie van opbrengsten van het Rotterdamse jeugdstelsel-, een kritische reflectie op de implementatie en effecten van het nieuwe jeugdstelsel. Met als doel: komen tot gezamenlijke visies en adviezen en het aandragen van mogelijkheden voor doorontwikkeling. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's