Datum publicatie: 5 februari 2019

Jongeren hebben rust en tijd nodig om tot zelfinzicht te komen en hun eigen pad te vinden.

Wat is er nodig om eigen regie te faciliteren bij jongeren die een beroep doen op jeugdhulp? Over dit onderwerp is onlangs een wetenschappelijk artikel verschenen in het Child & Adolescent Social Work Journal. Het artikel is geschreven door de partners binnen ST-RAW van het deelproject Ruimte voor Regie.

Partners binnen het deelproject Ruimte voor Regie zijn Inge Bramsen, Chris Kuiper, Kees Willemse en Mieke Cardol van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Dit participatieve onderzoek vormde een eerste stap op weg naar de ontwikkeling van Mijn Pad, een tool voor jongeren om zelf aan de slag te gaan met wat zij willen met hun leven en toekomst. In het artikel komen jongeren aan het woord die vanuit de gesloten jeugdzorg hun ontwikkeling naar zelfstandigheid doormaken. Zij vertellen over wat zij nodig hebben om hun plek te vinden in de maatschappij. Zij kwamen in beweging als zij zich verbonden voelden met andere mensen en hadden ontdekt wat zij belangrijk vonden. Dan begonnen zij ‘hun eigen ding’ te doen en ‘hun eigen pad te volgen’ wat hun taal was voor het ervaren van autonomie. Een interessant nieuw resultaat was dat zij aangaven dat zij rust en tijd nodig hadden om na te denken en tot zelfinzicht te komen. De resultaten hebben implicaties voor de jeugdhulp, namelijk dat het nodig is dat professionals jongeren uitnodigen om een eigen mening te ontwikkelen over wat zij willen met hun leven en toekomst, om exploratie en reflectie te stimuleren en een dialoog met de mensen om hen heen. In dit proces is handelen, proberen en doen ook nodig, zodat jongeren in de praktijk ontdekken wat past bij hen.

Via deze link kunt u het artikel lezen: https://rdcu.be/25TP