Onderzoek en opbrengsten Archieven - Pagina 2 van 2 - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

Verbetering toegang tot de Jeugdzorg. Monitoring sturingsprocessen

Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en het verloop van het inschakelen van specialisten. Het onderzoek vormt daarmee een verdieping op de Transformatiemonitor Jeugd. Lees meer >

Verbetering toegang tot de jeugdzorg. Handvatten voor generalisten

Het onderzoeksproject voorziet enerzijds in de behoefte aan handvatten voor generalistische professionals bij de afweging om wel/geen specialisten in te schakelen voor die gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Anderzijds is het een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waarmee door West-Brabantse gemeenten wordt gewerkt. Lees meer >

Evaluatie van het adolescentenstrafrecht – Extern promotieonderzoek

Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Dit lopende promotieonderzoek brengt de kenmerken van de groep jongvolwassenen die volgens het ASR berecht zijn in kaart. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht. Lees meer >

ST-RAW

Kei in Karakter in de Kinderopvang

Een onderzoek naar de deugdenaanpak in de kinderopvang. Veel peuters bezoeken tegenwoordig een kinderdagverblijf. De ervaringen die ze hier opdoen, dragen bij aan hun verdere persoonlijke en sociale ontwikkeling. In dit project onderzoeken we of een ‘deugdenaanpak’ (waarbij veel aandacht is voor positieve eigenschappen van kinderen) het welzijn van peuters in de kinderopvang verbetert. Lees meer >

Symposium ‘Op weg naar goede zorg voor jeugd’

Op 7 november 2017 vond het symposium ‘Op weg naar goede zorg voor jeugd’ plaats. Tijdens het congres gaf hoogleraar Effectiviteit en Professionalisering van de Jeugdzorg Ron Scholte een presentatie en gaven betrokken onderzoekers uit de werkplaats een kijken achter de schermen van hun project. Nieuwsgierig? Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's