Datum publicatie: 5 september 2018

Het benutten en versterken van alledaagse krachten door professionals in de JGZ – Promotieonderzoek

Dit onderzoek richt zich op het beschrijven van de huidige handelingspraktijk van de JGZ in het kader van krachtgericht werken en op het onderzoeken hoe het krachtgericht werken door JGZ professionals versterkt zou kunnen worden.

De paradigmashift in zorg ‘van zorgen voor naar zorgen dat’, maakt dat de rol van professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) transformeert van een inhoudelijk expert naar een krachtgerichte professional in dialoog met de ouders en kinderen. De nadruk ligt niet meer bij het oplossen van het probleem van de ander door bijvoorbeeld voorlichting of advies te geven, maar de nadruk ligt bij het in dialoog benutten en versterken van de reeds aanwezige alledaagse krachten van mensen en hun omgeving, om hun situatie te verbeteren.

Deze benadering vraagt van de professional om een andere aanpak in hun dagelijkse praktijk in de JGZ.