Datum publicatie: 5 september 2018

Verbetering toegang tot de Jeugdzorg. Monitoring sturingsprocessen

Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en het verloop van het inschakelen van specialisten. Het onderzoek vormt daarmee een verdieping op de Transformatiemonitor Jeugd.

In West-Brabant hebben gemeenten een aantal concrete beleidsdoelen vastgesteld die naadloos aansluiten bij de doelen van transformatie: dichterbij het gezin organiseren van zorg en het stimuleren van de eigen kracht van gezinnen. Dit leidt tot minder gebruik van de niet vrij toegankelijke zorg. De realisatie van deze doelen wordt gevolgd via de Transformatiemonitor Jeugd. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de manier waarop gemeenten de toegang hebben georganiseerd en het verloop van het inschakelen van specialisten. Het onderzoek vormt daarmee een verdieping op de Transformatiemonitor Jeugd.

Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: Een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Kennisinstituut Tranzo is hiervan penvoerder en algeheel projectleider. ZonMw is subsidieverstrekker. Verder zijn bij dit project betrokken: de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Breda en Oosterhout, GGD West-Brabant, LOC Zeggenschap in Zorg en de Avans Hogeschool.