Datum publicatie: 5 september 2018

Verbetering toegang tot de jeugdzorg. Handvatten voor generalisten

Het onderzoeksproject voorziet enerzijds in de behoefte aan handvatten voor generalistische professionals bij de afweging om wel/geen specialisten in te schakelen voor die gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Anderzijds is het een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waarmee door West-Brabantse gemeenten wordt gewerkt.

Dit 3 jaar durende onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: Een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen’. Kennisinstituut Tranzo is hiervan penvoerder en algeheel projectleider. ZonMw is subsidieverstrekker. Verder zijn bij dit project betrokken: de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Breda en Oosterhout, De GGD West-Brabant, LOC Zeggenschap in Zorg.

Het onderzoeksproject voorziet enerzijds in de behoefte aan handvatten voor generalistische professionals bij de afweging om wel/geen specialisten in te schakelen voor die gezinnen waarbij een begeleidingsbehoefte is vastgesteld. Anderzijds is het een verdieping van de Transformatiemonitor Jeugd, waarmee door West-Brabantse gemeenten wordt gewerkt. Deze monitor stelt deze gemeenten in staat om de vastgestelde beleidsdoelen te monitoren. In het onderzoeksproject wordt aangesloten op de behoefte van bestuurders om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het jeugdhulpstelsel.