Datum publicatie: 5 september 2018

Evaluatie van het adolescentenstrafrecht – Extern promotieonderzoek

Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Dit lopende promotieonderzoek brengt de kenmerken van de groep jongvolwassenen die volgens het ASR berecht zijn in kaart. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht.

Met de invoer van het ASR wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Een belangrijke reden voor de invoering van het ASR is de grote variatie in het ontwikkelingsniveau van de groep jeugdigen en jongvolwassenen die in aanraking komen met politie en justitie. Met de invoering van het ASR is het mogelijk om het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht met de daarbij behorende straffen en maatregelen toe te passen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Allereerst zullen de kenmerken van de groep jongvolwassenen die volgens het ASR berecht zijn in kaart worden gebracht. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht.