Onderzoek en opbrengsten Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

man uit vlog

Kennisvoucher: LOL-training cultuursensitieve kennis voor professionals

Wil jij als jeugdprofessional je cultuursensitieve kennis vergroten en beter handelen als je samenwerkt met gezinnen met een migratieachtergrond? Deze online trainingen kunnen je daarbij helpen. Organisaties kunnen de trainingen nu aanvragen via een kennisvoucher. Meer weten? Bekijk de vlog. Lees meer >

Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een 3-jarig onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant in 4 West-Brabantse gemeenten. Lees meer >

Sturen op maatschappelijke waarde – Promotieonderzoek

Door governance netwerken in het jeugddomein te onderzoeken, tracht deze studie de leemte in onderzoek naar effectiviteit en opbrengsten van netwerken te verkleinen en een bijdrage te leveren aan de transformatie naar een andere manier van overheidssturing. Lees meer >

Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag in de Jeugd gezondheidszorg, Jeugd GGZ en Jeugdhulp

Samen met TNO en een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening (GGD West Brabant, Virenze, Herlaarhof, Juzt, en Kompaan & de Bocht) is de AW Jeugd van start gegaan met het onderzoek naar een screeningsinstrument voor verstoord gehechtheidsgedrag: de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG). Lees meer >

Het benutten en versterken van alledaagse krachten door professionals in de JGZ – Promotieonderzoek

Dit onderzoek richt zich op het beschrijven van de huidige handelingspraktijk van de JGZ in het kader van krachtgericht werken en op het onderzoeken hoe het krachtgericht werken door JGZ professionals versterkt zou kunnen worden. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's