Datum publicatie: 19 maart 2019

Het belang van een brede blik: de toegang tot jeugdhulp in Brabantse gemeenten

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Die vraag stond centraal in een 3-jarig onderzoek dat is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Noord-Brabant in 4 West-Brabantse gemeenten.

Het onderzoek biedt inzicht in de wijze waarop het jeugdstelsel zich tot nu toe ontwikkeld heeft en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Lees meer