Datum publicatie: 5 september 2018

Screening van Verstoord Gehechtheidsgedrag in de Jeugd gezondheidszorg, Jeugd GGZ en Jeugdhulp

Samen met TNO en een aantal instellingen voor jeugdhulpverlening (GGD West Brabant, Virenze, Herlaarhof, Juzt, en Kompaan & de Bocht) is de AW Jeugd van start gegaan met het onderzoek naar een screeningsinstrument voor verstoord gehechtheidsgedrag: de Lijst Signalen Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG).

Er wordt onderzocht of professionals in de jeugdhulpverlening deze screeningslijst een bruikbaar instrument vinden om in hun dagelijks werk toe te passen. Daarnaast wordt de validiteit van deze lijst onderzocht. Dit beogen de onderzoekers te doen door via de deelnemende instellingen 160 gezinnen te includeren. De professionals vullen de LSVG in over het kind en een van de onderzoekers gaat op huisbezoek, waarbij de gehechtheid tussen kind en ouder aan de hand van de gouden standaard (Attachment Q-Sort) geobserveerd en beoordeeld wordt. Momenteel bevindt dit onderzoek zich in  de voorbereidende fase. De deelnemende instellingen krijgen uitleg over het gebruik van de LSVG, en wordt de onderzoeksprocedure toegelicht.