Onderzoek en opbrengsten Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Onderzoek en opbrengsten

De GIPS-methodiek

De AWTJ Veilig Opgroeien heeft geprobeerd om voor het MDCK de GIPS-methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek voor intensieve intersectorale zorg bij kindermishandeling had tot doel herstel van de veiligheid van kinderen in hun dagelijkse leven in gezinnen waar sprake is van ernstige onveiligheid. GIPS bleek echter omslachtig te zijn en is na de beeïndiging van de werkplaats aangepast naar de TOP-3-methodiek. Lees meer >

Leerwerkgroepen voor een betere preventie in de aanpak van kindermishandeling

De AWTJ Veilig Opgroeien betrok professionals uit het sociale domein, zoals CJG-professionals, welzijnswerkers, onderwijzers, gedragswetenschappers en wijkagenten. Doel was elkaar snel te vinden, met elkaar samen te werken, de veiligheid van het betreffende kind te beoordelen, en op een juiste manier te interveniëren. De werkplaats richtte daartoe drie leerwerkgroepen in. Lees meer >

De opbrengsten van de AWK

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) was de voorganger van de AWTJ Veilig Opgroeien. De AWK werkte in de periode 2010-2017 bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld aan de bevordering van multidisciplinaire, intersectorale samenwerking. Met als belangrijkste opbrengst de inrichting van het MDCK en het LOCK. Lees meer >

Derde prevalentiestudie Kindermishandeling

Voor de derde maal wordt een studie uitgevoerd naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 jaar in Nederland. Lees meer >

Projecten over multidisciplinaire aanpak en basisvaardigheden bij kindermishandeling van start

Begin 2017 zijn binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling zijn 8 projecten gestart over een multidisciplinaire aanpak en basisvaardigheden bij kindermishandeling. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's