Datum publicatie: 3 november 2017

Derde prevalentiestudie Kindermishandeling

Voor de derde maal wordt een studie uitgevoerd naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 jaar in Nederland.

Derde prevalentiestudie Kindermishandeling

De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) is een studie naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 jaar in Nederland. Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de aanwezigheid (prevalentie) van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland. Kindermishandeling is in deze studie omschreven als alle (psychische of fysieke) verwaarlozing en geweldpleging tegen kinderen en jeugdigen door hun ouders of andere verzorgers

De derde prevalentiestudie bestaat uit verschillende subonderdelen: