Datum publicatie: 12 mei 2020

De opbrengsten van de AWK

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) was de voorganger van de AWTJ Veilig Opgroeien. De AWK werkte in de periode 2010-2017 bij de aanpak van huiselijk en seksueel geweld aan de bevordering van multidisciplinaire, intersectorale samenwerking. Met als belangrijkste opbrengst de inrichting van het MDCK en het LOCK.

Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling

De AWK realiseerde ten eerste het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK) in Hoofddorp. Hier kunnen justitiële instellingen, organisaties voor jeugd- en volwassenenzorg en de medische sector met elkaar samenwerken. Doel daarbij was een zo goed mogelijke organisatie van de tweede- en derdelijns interventies vanuit diverse perspectieven.

Onderzoek en kennisontwikkeling

Ten tweede legde de AWK de nadruk op onderzoek en kennisontwikkeling. Onder meer met goed feitenonderzoek analyseerde de werkplaats bijvoorbeeld de effectiviteit van behandelmethoden van kinderen die getraumatiseerd waren door ernstig misbruik. De AWK richtte ook het landelijk opleidingscentrum kindermishandeling (LOCK) in om professionals te scholen over alle aspecten van de problematiek van kindermishandeling.

Meer weten over de AWTJ Veilig Opgroeien? Bekijk dan deze pagina.