Nieuws Archieven - Pagina 37 van 38 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Trainingen kindermishandeling voor wijkteams en CJG’s

1 augustus 2017

Na deze training zijn medewerkers in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren, samen te werken met ketenpartners, zorgvuldig te communiceren, veiligheidsafspraken te maken met de betrokkenen en de samenwerking af te stemmen met Veilig Thuis. Lees meer >

Congres 27 juni: Maken we samen het verschil?

6 juli 2017

Op 27 juni organiseerden Jeugdbescherming Noord, Elker en Het Poortje een congres over samenwerken in de Jeugdhulp. Lees meer >

In gesprek met jongeren over hulp zoeken

18 mei 2017

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen? Lees meer >

C4Youth van start in drie pilotgemeenten

15 maart 2017

C4Youth is met de teams ‘basisondersteuning jeugd’ van drie pilotgemeenten van start gegaan met actiebegeleidend onderzoek. Lees meer >

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School

Samenwerken met minimagezinnen

9 maart 2017

In Twente zoeken professionals samen met ouders uit minimagezinnen naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van kinderen te verbeteren. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's