Datum publicatie: 28 maart 2019

Consultatieronde nieuw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 – 2024)

Betrokken bij het jeugdbeleid? Bijvoorbeeld als beleidsmaker, wethouder of raadslid? Denk je graag mee over een kennisgedreven jeugdbeleid waarin gezamenlijk met praktijkorganisaties en onderzoekers wordt opgetrokken om regionale vraagstukken op te lossen? Dan krijgen we graag je input voor het concept programmavoorstel Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 -2024). We ontvangen de reacties graag voor 9 april.

Hier vind je meer over de consultatieronde en het consultatieformulier.