Datum publicatie: 19 februari 2019

Nieuwe publicatie Gezin aan Zet: ‘Transformeren volgens ouders’

Met trots presenteren de onderzoekers van het project Gezin aan Zet (Academische Werkplaats SAMEN) het rapport ‘Transformeren volgens ouders’. In deze publicatie staat de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp en op hulp vanuit lokale Jeugd- (en Gezins)teams centraal.

De visie van ouders

De inhoud van het rapport is gebaseerd op 21 interviews met ouders waarvan één of meerdere kinderen hulp krijgen of hebben gekregen vanuit een van de (bij het project betrokken) Jeugd- (en Gezins)teams. Tijdens de gesprekken werd deze ouders gevraagd naar hun ervaringen met en naar hun visie op de transformatiedoelen.

Het rapport ‘Transformeren volgens ouders’ biedt bovendien concrete handvatten voor praktijkprofessionals en beleidsmedewerkers om de hulpverlening te verbeteren, toekomstige professionals goed op te leiden en passend beleid te ontwikkelen. Naast het rapport heeft Gezin aan Zet ook een mooie factsheet over de onderzoeksresultaten uitgebracht.

Academische Werkplaats SAMEN

Gezin aan Zet is een van de deelprojecten van de Academische Werkplaats SAMEN. SAMEN is een kennis- en innovatienetwerk in de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland dat zich inzet voor een wereld waarin de jeugd gezond opgroeit en meedoet thuis, in de wijk en op school. Zo draagt de werkplaats bij aan betrokken burgers met een sterke maatschappelijke positie.

In het project Gezin aan Zet wordt samen met zes Jeugd- (en Gezins)teams uit de regio Holland Rijnland en de gemeente Den Haag in kaart gebracht wat tot nu toe werkt en wat belemmeringen zijn in het werken in dit soort teams. Daarbij wordt onderzocht wat de transformatiedoelen, die richting geven aan de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, betekenen voor professionals en gezinnen en wat er nodig is om deze doelen te realiseren.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in een papieren uitgave van het rapport, wilt u op de hoogte blijven van toekomstige opbrengsten van het project, of wilt u meer informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen via gezinaanzet@curium.nl of een kijkje nemen op de website van de Academische Werkplaats SAMEN.