Nieuws Archieven - Pagina 2 van 3 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Gewoon Normaal: het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

18 december 2019

De kloof tussen professionals en risicojongeren blijkt in het werkveld groot. Daarom heeft de praktijk niet alleen kennis nodig over wat werkt  in diverse integrale aanpakken rondom risicojongeren, maar ook over wie werkt. Waarom lukt het bepaalde professionals wél om een gewenste omgang met deze doelgroep te realiseren? Nienke de Wit, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Risicojeugd, gaat in haar onlangs verschenen boek Gewoon Normaal in op die vraag. Lees meer >

In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen

7 augustus 2019

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt die mogelijkheid. Daar kunnen deze jongeren doorgaan met bijvoorbeeld school, werk en hobby’s en in contact blijven met ouders en bestaande hulpverlening. Zo blijven zij zich ontwikkelen. De AW Risicojeugd doet sinds 2016 onderzoek naar deze Kleinschalige Voorzieningen. Lees meer >

Houd dat contact met ouders vast!

12 juli 2019

De eerste resultaten van het programma Gezinsgericht werken zijn veelbelovend. ‘We willen het daarom verder uitrollen naar andere instellingen, naar de 18+ groep en naar het buitenland’, vertelt Kees Mos, projectleider Gezinsgericht werken. ‘Nu we het programma op de rails hebben, is het belangrijk dat instellingen hun contact met ouders vasthouden.’ Lees meer >

Digitale publicatie: Betere zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen

25 juni 2019

Binnen de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) vindt praktijkgestuurd onderzoek plaats om jongeren die het risico lopen om (opnieuw) in de criminaliteit te belanden, een gunstiger toekomstperspectief te bieden. De werkplaats presenteerde onlangs tijdens een site-visit de resultaten van een aantal projecten. Lees meer >

Infographic Academische Werkplaats Risicojeugd: Onze speerpunten

9 januari 2019
De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten. De werkplaats gaat op bovenregionaal niveau aan de slag en vertaalt vragen uit praktijk en beleid naar onderzoeksvragen. Resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer naar de praktijk gebracht.
Lees meer >
 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's