Nieuws Archieven - Pagina 2 van 3 - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Jongeren gamen

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

16 december 2020

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp hebben de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. In tegenstelling tot JeugdzorgPlus-instellingen geeft kleinschalig verblijf meer ruimte voor een aanpak die is berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en zorg voor de jongeren. De resultaten van het onderzoek lees je in de eindrapportage. Lees meer >

Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen

16 juni 2020

Het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Een belangrijke aanbeveling die de rapportage biedt, is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk. Lees meer >

Gewoon Normaal: het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

18 december 2019

De kloof tussen professionals en risicojongeren blijkt in het werkveld groot. Daarom heeft de praktijk niet alleen kennis nodig over wat werkt  in diverse integrale aanpakken rondom risicojongeren, maar ook over wie werkt. Waarom lukt het bepaalde professionals wél om een gewenste omgang met deze doelgroep te realiseren? Nienke de Wit, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Risicojeugd, gaat in haar onlangs verschenen boek Gewoon Normaal in op die vraag. Lees meer >

In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen

7 augustus 2019

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt die mogelijkheid. Daar kunnen deze jongeren doorgaan met bijvoorbeeld school, werk en hobby’s en in contact blijven met ouders en bestaande hulpverlening. Zo blijven zij zich ontwikkelen. De AW Risicojeugd doet sinds 2016 onderzoek naar deze Kleinschalige Voorzieningen. Lees meer >

Houd dat contact met ouders vast!

12 juli 2019

De eerste resultaten van het programma Gezinsgericht werken zijn veelbelovend. ‘We willen het daarom verder uitrollen naar andere instellingen, naar de 18+ groep en naar het buitenland’, vertelt Kees Mos, projectleider Gezinsgericht werken. ‘Nu we het programma op de rails hebben, is het belangrijk dat instellingen hun contact met ouders vasthouden.’ Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's