Datum publicatie: 16 december 2020

Kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp

De Academische Werkplaats Risicojeugd en het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp hebben de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp. In tegenstelling tot JeugdzorgPlus-instellingen geeft kleinschalig verblijf meer ruimte voor een aanpak die is berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en zorg voor de jongeren. De resultaten van het onderzoek lees je in de eindrapportage.

Definitie, inventarisatie en werkzame factoren 
De huidige kennis wijst erop dat met kleinschalige voorzieningen een meer passend aanbod kan worden gecreëerd voor een complexe doelgroep in JeugdzorgPlus.  Kleinschalige voorzieningen kunnen in vormgeving en doelgroep echter heel verschillend zijn. Dit project had daarom de volgende doelen: Het vinden van een gedeelde definitie voor kleinschaligheid, om te bepalen wat onder een kleinschalige voorziening wordt verstaan. Het inventariseren van de kleinschalige voorzieningen die al bestaan en het in kaart brengen van de kenmerken van de doelgroep in deze reeds bestaande voorzieningen. En het onderzoeken van de werkzame factoren van kleinschalige voorzieningen door middel van interviews met jongeren, ouders en medewerkers.

Meer weten?
De resultaten van het project zijn beschreven in het eindrapport ‘Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp’. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst van kleinschaligheid in de jeugdhulp. De kennis over kleinschalig verblijf is nu ook beschikbaar op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.