Datum publicatie: 18 december 2019

Gewoon Normaal: het belang van professionele eigenheid in de bejegening van risicojongeren

De kloof tussen professionals en risicojongeren blijkt in het werkveld groot. Daarom heeft de praktijk niet alleen kennis nodig over wat werkt  in diverse integrale aanpakken rondom risicojongeren, maar ook over wie werkt. Waarom lukt het bepaalde professionals wél om een gewenste omgang met deze doelgroep te realiseren? Nienke de Wit, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Risicojeugd, gaat in haar onlangs verschenen boek Gewoon Normaal in op die vraag.

300 uur veldwerk bij 3 organisaties
De Wit heeft, onder begeleiding van Jan Dirk de Jong en Eva Mulder, onderzoek gedaan naar ‘professionele eigenheid’ in de bejegening van jongeren. Het onderzoeksproject bestond uit 300 uur veldwerk en interviews met professionals, jongeren en ketenpartners van 3 verschillende organisaties: Streetlive in Alphen aan den Rijn, Multipluszorg in Amsterdam en de Straatcoaches in Nijmegen. Professionals van deze organisaties blijken in hun bejegening van jongeren een balans te vinden tussen professionaliteit en eigenheid.

Professionele eigenheid
‘Het is belangrijk dat een professional zijn/haar eigenheid behoudt en zich niet verliest in protocollen en geleerde technieken’, concludeert De Wit in haar boek. ‘Verlies van eigenheid leidt ertoe dat een professional niet meer geloofwaardig en echt overkomt in de bejegening van jongeren.’ Aan de andere kant laat het onderzoek zien dat de eigenheid soms kan doorslaan in eigenzinnigheid, waardoor de professionaliteit in het gedrang komt. In zo’n geval is (een deel van) de begeleiding moeilijk methodisch te onderbouwen.

Gewoon normaal
Meer aandacht genereren voor professionele eigenheid in de praktijk is essentieel volgens de onderzoeker. ‘De balans tussen professionaliteit en eigenheid is nodig om zowel als professionals en als mens geloofwaardig te zijn, of zoals jongeren zeggen: ‘gewoon normaal’.’

Meer weten?
Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek? Het boek Gewoon Normaal is hier te downloaden.
ZonMw publiceerde eerder dit interview met Jan Dirk de Jong over ‘echt’ zijn in de bejegening van risicojongeren.