Datum publicatie: 7 augustus 2019

In een kleinschalige voorziening kunnen risicojongeren zich blijven ontwikkelen

Uit onderzoek blijkt dat gedetineerde jongeren die een zo normaal mogelijk leven leiden, minder snel terugvallen in de criminaliteit. Een Kleinschalige Voorziening (KV) biedt die mogelijkheid. Daar kunnen deze jongeren doorgaan met bijvoorbeeld school, werk en hobby’s en in contact blijven met ouders en bestaande hulpverlening. Zo blijven zij zich ontwikkelen. De AW Risicojeugd doet sinds 2016 onderzoek naar deze Kleinschalige Voorzieningen.

Justitiële jeugdinrichtingen zijn meestal grote gesloten instellingen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Als het niet hoeft, is het beter om jongeren niet in een gesloten setting te plaatsen’, vertelt Eva Mulder, programmaleider van de AWRJ. ‘Want dan ontstaat er een ‘knip’ met hun normale leven en de onderdelen daarin die wel goed gaan. Het ministerie wilde onder meer daarom een verkennend onderzoek naar Kleinschalige Voorzieningen voor delinquente jongeren. In 2016 zijn we begonnen met het monitoren van een aantal proeftuinen, waarvan er nu nog steeds één open is.’

Het interview met Eva Mulder over de Kleinschalige Voorzieningen maakt deel uit van een digitale publicatie van ZonMw over de Academische Werkplaats Risicojeugd. Lees hier het hele artikel.