Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

kinderen bouwen met blokken

Waardevolle kennisproducten voor de jeugdsector: vraag nu een kennisvoucher aan

10 december 2020

Ben je werkzaam in of vóór de jeugdsector als praktijkprofessional, beleidsmaker of opleider? Vanaf 10 december stelt ZonMw kennisvouchers van maximaal 10.000 euro beschikbaar. Hiermee kun je één van de 15 kennisproducten die zijn ontwikkeld binnen de werkplaatsen jeugd toepassen binnen je organisatie. Zo kun je met kennis of een innovatieve oplossing de jeugdhulp in jouw regio versterken. Lees meer >

uithuisplaatsing jongeren

Stay on Track: uithuisgeplaatste jongeren keren terug naar school

13 januari 2021

In het project Stay on Track van de Rotterdamse kenniswerkplaats ST-RAW staan de verhalen van jongeren centraal. Ervaringsdeskundige jongeren onderzoeken samen met de mensen om hen heen hoe de terugkeer van uithuisgeplaatste jongeren naar school verbeterd kan worden. Zodat jongeren op een zinvolle manier kunnen meedoen in de maatschappij en hun talenten beter tot hun recht komen. Lees meer >

Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

6 januari 2021

Kinderen die druk en impulsief gedrag vertonen krijgen al snel de classificatie ADHD. Maar is dat label altijd nodig om passende hulp te bieden? Binnen de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag kijken wetenschappers verschillend tegen dit vraagstuk aan. In een recent verschenen artikel voor Kind en Adolescent gaan zij in op de voor- en nadelen van de ADHD-classificatie. En slaan zij een brug tussen 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Lees meer >

Agenda

18februari 2021

NEJA-Conferentie 2021: Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam

Waar: Online
Tijd: 09:15 - 16:30

Thema: De 5e conferentie van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) vindt plaats onder de titel Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam. Deze conferentie wordt online georganiseerd in samenwerking met KeTJAA en de Gemeente Amsterdam. Vanuit verschillende invalshoeken gaan sprekers deze dag in op de nieuwe vragen en uitdagingen waarvoor de Amsterdamse jeugdhulp zich gesteld ziet. Bijvoorbeeld de gevolgen van Corona voor de jeugd(hulp), gebiedsgericht werken, kansengelijkheid en inclusie en diversiteit.

RSS feed werkplaatsen

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen

22 oktober 2020

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente
(duur project september 2020 t/m december 2021) 

In het kader van het landelijk programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is subsidie verleend voor het project “Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente 2020-2021”. Hieronder is een korte samenvatting beschreven over de inhoud van het project.

Het doel:
Dit project wil ervoor zorgen dat door een betere vroegsignalering van risicofactoren en een effectievere ketensamenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen voorkomen kan worden. Daarnaast beoogt het project dat baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie tijdig de juiste nazorg krijgen en opvoeders een gunstig opvoedklimaat kunnen bieden.

Lees meer >

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

21 oktober 2020

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lancering SAMEN Magazine Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en

Het bericht Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.

Lees meer >

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd