Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Pilot Angst en Depressie

20 maart 2023

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. De RKJ IJsselland werkte via een pilot met succes aan een antwoord op deze vraag. Lees meer >

Eerstegeneratiestudenten: Een groep apart?

13 maart 2023

Op hogescholen en universiteiten is vaak speciale aandacht voor eerstegeneratiestudenten. Dit is op zich heel positief, maar het roept ook vragen op. Bijvoorbeeld: Wie is die groep precies? En wat zijn hun wensen en behoeften voor de voorbereiding op en begeleiding bij de studie? Jeanet van de Korput, senior onderzoeker en projectleider van de kennislijn ‘Voor mijn kind wil ik’ van Flevi’s Kenniswerkplaats Jeugd, onderzocht deze vragen. Lees meer >

Hervormingen in passend onderwijs en jeugdzorg vergroten problemen

6 maart 2023

Hoe kan het dat het overheidsbeleid rondom passend onderwijs en jeugdzorg al zeker 40 jaar haar belangrijkste doelen niet bereikt? In haar promotieonderzoek met de titel ‘Boemerang beleid’ laat bestuurswetenschapper Sharon Stellaard zien dát, en waarom het hervormingsbeleid oude problemen reproduceert, nieuwe problemen creëert en de uitvoering daarmee duurder en complexer maakt. Lees meer >

Agenda

28maart 2023

Masterclass Wethouders & Beleidsambtenaren Jeugd

Waar: Smulhoeve, Socrateslaan 73, 2493 ZV Den Haag
Tijd: 17:45 - 20:30

Thema: Als ambtenaar Jeugd neemt u vaak besluiten over de zorg voor de jeugd. Hoe zorgt u ervoor dat u beschikt over de laatste inzichten over wat (niet) werkt? En hoe kan kennis en innovatie juist nu uw gemeente helpen? Kom erachter tijdens de masterclass van de werkplaats SAMEN Hoe kennis & innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

19april 2023

Save the date: regionale bijeenkomst

Tijd: 13:00 - 17:00

Thema: RKJ Noord-Veluwe en de Samenwerkingsverbanden Onderwijs en Gemeenten Noord-Veluwe organiseren een regionale bijeenkomst. In het teken staat het thema 'Van discussie naar dialoog'. Met vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar begrijpen en samenwerken in het belang van het kind?

RSS feed werkplaatsen

18 maart 2023
Lees verder Lees meer >

13 maart 2023
Lees verder Lees meer >

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd