Werkplaatsen Jeugd

In een regionale kenniswerkplaats jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samenwerken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Lees meer over wat de werkplaatsen doen en binnen welke thema’s

Nieuws

Ontwikkeling handvatten voor reflectie op Boemerangbeleid

2 april 2024

Het proefschrift ‘Boemerangbeleid’ maakte veel los in de jeugdsector. Binnenkort kunnen beleidsmakers en professionals binnen de jeugdsector aan de slag met concrete handvatten en materialen die nu worden ontwikkeld. De materialen worden ontwikkeld door de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met Sharon Stellaard. Lees meer >

Podcastserie: Doen we nog wel normaal?!

8 februari 2024

De afgelopen jaren onderzocht de RKJ IJsselland op participatieve wijze hoe jongeren, ouders en jeugdhulpverleners eigenlijk denken over normaliseren en hoe het een plek kan krijgen in de dagelijkse samenleving. In de 6-delige podcastserie ‘Doen we nog wel normaal’ deelt de werkplaats haar bevindingen, samen met de doelgroep. Lees meer >

MBO-studenten gaan voor een kansrijke toekomst!

22 januari 2024

Het betrekken van studenten bij het vormgeven van hun eigen onderwijs leidt tot passender, acceptabeler en effectiever onderwijs. Dit gebeurt echter maar beperkt. De werkplaats Trendbreuk voerde daarom participatief actieonderzoek uit rond de vormgeving van het curriculum van het burgerschapsonderwijs. Samen met MBO-studenten en docenten. Lees meer >

Agenda

06juni 2024

Symposium Werkplaatsen Sociaal Domein

Waar: Ede
Tijd: 10:30 - 16:00

Thema: ‘Werelden verbinden voor het versterken van sociale kwaliteit’ is het thema van dit jaar.  De gehele dag staat in het teken van elkaar ontmoeten, verhalen en ervaringen uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.

26september 2024

Jeugd in Onderzoek

Waar: 's-Hertogenbosch
Tijd: 09:00 - 17:00

Thema: Het thema van dit jaar is 'Bestaanszekerheid voor elk gezin: een collectieve opgave'.  Wat weten we al over de impact van bestaanszekerheid op het opvoeden en opgroeien in een gezin? Hoe kunnen opvoed- en jeugdhulp, onderwijs en jeugdgezondheidszorg kinderen zo kansrijk mogelijk op te laten groeien?

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad RKJ IJsselland 'Samen Normaliseren' KeTJAA (Amsterdam-Amstelland) Trendbreuk (Zuid-Limburg) Flevi's Kenniswerkplaats Jeugd AWJ Inside-Out (Nijmegen & Centraal-Gelderland) Samen Doen&Leren (regio Noord-Veluwe) AWJ Noord-Brabant ST-RAW (regio Rijnmond) SAMEN (regio Den Haag) Kenniswerkplaats Jeugd Friesland RKJ Noord-Holland Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio) C4Youth (regio Groningen)