Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

park met spelkinderen, ouders en professionals

Maak kennis met de werkplaatsen in de Meet & Greet sessies!

28 oktober 2020

Dit najaar zijn de 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd (RKJ) officieel van start gegaan. De komende 4 jaar gaan zij aan de slag met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van jeugd. Ben je benieuwd op welke vragen de werkplaats in jouw regio zich richt? Of ben je geïnteresseerd in een bepaald thema en wil je weten welke werkplaatsen zich met dat thema bezighouden, en wat je voor elkaar zou kunnen betekenen? Maak kennis met de RKJ’s tijdens de digitale meet & greet sessies! Lees meer >

Ouders en kindje

Praten over de moeilijke kanten van het ouderschap

25 november 2020

Opvoeden is een proces van vallen en opstaan. Toch ervaren ouders soms een drempel om te praten over de moeilijke kanten van het ouderschap. Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK zet zich in om het taboe rondom de complexiteit van opvoeden te doorbreken. Dit doet zij bijvoorbeeld middels een podcast, filmserie en workshop, waarin ouders en professionals hun verhalen delen. De tweede film van het leernetwerk ging afgelopen week in première. Lees meer >

logo hoe de ggz verandert

Normaliseren in de context van een veranderende GGZ

18 november 2020

‘We moeten terug naar een maatschappij waarin er weer meer variatie wordt geaccepteerd, want de norm van de maatschappij is te strak geworden.’ Dat is de oproep van Bas Rodijk en Bert Wienen, verbonden aan de kenniswerkplaats Samen Normaliseren in IJsselland, in de podcast ‘Hoe de GGZ verandert’. Wanneer de maatschappelijke norm steeds strakker wordt, zullen er steeds meer jeugdigen en volwassen buiten die norm vallen. Een psychiatrische diagnose kan steun bieden, maar helpt het ook op de langere termijn? Lees meer >

Agenda

01december 2020

Eerste bijeenkomst leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs en zorg’

Waar: Online
Tijd: 09:30 - 12:00

Thema: In een interactieve online bijeenkomst doet de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland verslag van een eerste inventarisatie van samenwerkingsvormen tussen onderwijs en zorg en van welke werkzame principes daarin gebruik wordt gemaakt. Graag nodigt de werkplaats we iedereen uit die interesse heeft om betrokken te raken bij dit leernetwerk. Meld je per e-mail aan bij Sarah Walburg: sarah.walburg@nhlstenden.com

19januari 2021

Eerste bijeenkomst leernetwerk ‘Leren van praktijkervaringen’

Waar: Online
Tijd: 15:00 - 17:00

Thema: Thema: Uit onderzoek en uitgebreide inventarisatie van ervaringen in het veld blijkt dat de informatievoorziening aan de voorkant lang niet altijd goed geregeld is. Daarom wordt in de Friese regio een geharmoniseerd format voor een ondersteuningsplan vanuit gebiedsteams ontwikkeld. Ben jij een professional in de jeugdhulp en wil je bijdragen aan het verbeteren van de integrale hulp voor en samenwerking met gezinnen? Meld je aan voor deze digitale bijeenkomst van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland door te mailen naar Anja Holwerda en denk mee! holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl

RSS feed werkplaatsen

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen

22 oktober 2020

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente
(duur project september 2020 t/m december 2021) 

In het kader van het landelijk programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is subsidie verleend voor het project “Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente 2020-2021”. Hieronder is een korte samenvatting beschreven over de inhoud van het project.

Het doel:
Dit project wil ervoor zorgen dat door een betere vroegsignalering van risicofactoren en een effectievere ketensamenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen voorkomen kan worden. Daarnaast beoogt het project dat baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie tijdig de juiste nazorg krijgen en opvoeders een gunstig opvoedklimaat kunnen bieden.

Lees meer >

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

21 oktober 2020

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lancering SAMEN Magazine Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en

Het bericht Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.

Lees meer >

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd