Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland

Op naar een veerkrachtige jeugd in Nunspeet

22 juni 2022

Jongeren hebben een goede mentale gezondheid nodig om vaardigheden te ontwikkelen. Om verschillende redenen staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Vanuit de missie om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien is het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ ontwikkeld door Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe (RKJ Noord Veluwe). Het doel van het project is om jongeren in het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken en hun mentale gezondheid te versterken. Lees meer >

Een gedeelde visie op normaliseren

8 juni 2022

Waar hebben we het over als we over ‘normaliseren’ praten? Het Leernetwerk Normaliseren van werkplaats SAMEN heeft aan de hand van literatuuronderzoek en groepsgesprekken een gedeelde visie op normaliseren ontwikkeld. Het leernetwerk kijkt er naar uit om deze visie verder te ‘normaliseren’ in de praktijk. Ook de RKJ IJsselland buigt zich over de vraag hoe we een beleidsconcept als normaliseren vertalen naar de praktijk. Tijdens de site-visit op 21 maart deelde zij haar voorlopige bevindingen. Lees meer >

Trends in jeugdhulpgebruik

8 juni 2022

ST-RAW onderzocht wat de rol is van kenmerken van wijkteams en jeugdigen op trends in jeugdhulpgebruik in Rotterdam van 2015 tot en met 2018. Eén van de conclusies: er is een trend zichtbaar naar jongere kinderen in alle vormen van jeugdhulp. Lees meer >

Agenda

30juni 2022

Themabijeenkomst Opgroeien in armoede

Waar: Online
Tijd: 15:30 - 17:00

Thema: Ongeveer 7 procent van de jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-18 jaar leeft in gezinnen met armoede. Jongeren die opgroeien in armoede hebben een verhoogd risico op mentale problemen. Ze voelen zich minder gelukkig. Omdat mentale problemen op jonge leeftijd vaak leiden tot mentale problemen op volwassen leeftijd is preventie van mentale problemen op jonge leeftijd van belang. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op een aantal mooie voorbeelden van een preventieve aanpak van armoede onder jongeren. Daarnaast introduceren we een onderzoek waar we de komende periode vanuit de werkplaats aan bijdragen. We gaan met elkaar in gesprek over wat we nog niet weten, wat er nodig is en om ervaringen en kennis uit te wisselen.  

07juli 2022

Actualiteitencollege JouwZorg: samen beslissen in de JeugdzorgPlus

Waar: MS Teams
Tijd: 13:00 - 14:00

Thema: In de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) is de tendens gaande om gedwongen behandelingen steeds minder nodig te maken. De jeugdigen verblijven tegenwoordig zo kort mogelijk in de instelling, hebben niet tot nauwelijks te maken met beperkende maatregelen en de aanpak is gericht op het voorkomen van terugval/recidive. De residentiële instelling Antonius in Castricum werkt vanuit deze principes. De professionals werken hierbij samen met de jongeren en het gezin vanuit de methodiek JouwZorg. Wat zijn de ervaringen van Antonius? Wat kunnen andere jeugdzorgprofessionals van deze aanpak leren? Methodiekcoach Jessica Fokkinga en pedagogisch medewerker Sefanja Brons zullen tijdens dit online Actualiteitencollege (georganiseerd door RKJ-NH) JouwZorg toelichten en over hun ervaringen vertellen.

RSS feed werkplaatsen

27 juni 2022
Lees verder Lees meer >

26 juni 2022
Lees verder Lees meer >

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd