Melanie Sormani, auteur op Werkplaatsen Jeugd

Auteur: Melanie Sormani

Effecten van voeding op ADHD?

29 januari 2020

Recentelijk gaat via social media rond dat er spectaculaire effecten zijn aangetoond van een dieet bij kinderen met ADHD, waardoor medicatie overbodig zou zijn bij 70% van de kinderen (1). Deze conclusie is volgens de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag voorbarig. Het betreft een oude studie die al in 2011 is gepubliceerd en waar na publicatie de nodige kanttekeningen zijn geplaatst door onderzoekers en behandelaren (2-5). Dieet maakt dan ook (nog) géén onderdeel uit van de behandelrichtlijn voor ADHD. Lees meer >

Consultatieronde nieuw programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 – 2024)

28 maart 2019

Betrokken bij het jeugdbeleid? Bijvoorbeeld als beleidsmaker, wethouder of raadslid? Denk je graag mee over een kennisgedreven jeugdbeleid waarin gezamenlijk met praktijkorganisaties en onderzoekers wordt opgetrokken om regionale vraagstukken op te lossen? Dan krijgen we graag je input voor het concept programmavoorstel Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020 -2024). We ontvangen de reacties graag voor 9 april. Lees meer >

Vlog AWTJ ADHD en Druk Gedrag: waarom zijn kinderen met ADHD vaak impulsief?

8 februari 2019

Hoe komt het dat kinderen met ADHD vaak impulsief gedrag kunnen vertonen? Op deze vraag geeft Sebastiaan Dovis (Youz & Universiteit van Amsterdam) antwoord in de derde vlog van de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag. In het filmpje bespreekt hij een theorie die de link kan verklaren en geeft hij praktische tips om kinderen te ondersteunen. Lees meer >

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of zorg- en adviesteam (ZAT) met praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van deze teams in het primair onderwijs

24 december 2018

Overzicht taken en functies in multidisciplinaire samenwerking onderwijs en jeugdhulp

24 december 2018
 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's