Archief Rss - Werkplaatsen Jeugd

Archieven: Rss

Terugblik visiegroepbijeenkomst 13 november 2023

5 december 2023

De visiegroep kwam 13 november 2023 bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Er zijn diverse onderwerpen behandeld tijdens de laatste bijeenkomst, waaronder veranderingen in het team, de update van het impactplan, en de invulling van het coördinatorschap ‘samenwerking met praktijkorganisaties’. Daarnaast is het nu ook van belang om, naast het voltooien van de huidige programmering, plannen te maken voor een vervolgprogrammering. In het onderstaande verslag hebben we alle belangrijke punten voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 februari 2024, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Het bericht Terugblik visiegroepbijeenkomst 13 november 2023 verscheen eerst op Werkplaats SAMEN. Lees verder

5 december 2023

5 december 2023

4 december 2023

Van willen naar doen. Symposium over informele steun.

1 december 2023

Op 16 november verzamelde zich bijna honderd mensen op de Hogeschool Leiden, met als centraal thema “Informele steun”. De aanwezigen bestonden uit ambtenaren, studenten, docenten, ervaringsdeskundigen en voornamelijk hulpverleners.

Tijdens het plenaire gedeelte deelde de 22-jarige JIM Saadeldin Berkhout (foto) de gedachtengang achter JIM. In interactie met de zaal besprak hij hoe het in de praktijk werkt en wat het voor hem betekent een JIM te krijgen in een situatie van afwezige ouders. Hij benadrukte dat de betrokkenheid van zijn JIM essentieel is om de formele hulp effectief te maken.

Een vergelijkbaar verhaal werd gedeeld door Johannes Mol, leernetwerktrekker Kwetsbare Gezinnen. Zijn rol als taalcoach voor een vluchteling veranderde in die van een buddy toen een ambtenaar hem aansprak. Johannes raakte betrokken bij het formele netwerk van de vluchteling, waarbij hij gericht uitleg kon geven over procedures en brieven beter voor hem duiden. Daardoor kreeg de vluchteling vertrouwen in instanties.

De aanwezigen namen vervolgens deel aan een van de zeven workshops. Tijdens deze workshops gingen zij in gesprek over onder andere het ervaringscafé, School’s Cool, Buurtgezinnen en morele dilemma’s die je als professional tegen kunt komen als je gaat samenwerken met informele steunfiguren.

Het laatste uur stimuleerde dagvoorzitter Elize Lam de aanwezigen om actief deel te nemen. Iedereen werd uitgedaagd kansen te verwoorden om zelf met informele steun aan de gang te gaan. In groepjes deelden deelnemers met elkaar tips om met die kansen aan de slag te gaan.

 

 

 

 

 

 

De hele dag door was de Handreiking Informele Steun van de BPSW een belangrijke referentie, zie hier meer informatie. De handreiking verwijst via een groot aantal links door naar relevante organisaties. Daarnaast geeft de handreiking ook zicht op wat een professional nodig heeft, namelijk:

1) een taakopvatting waarin het betrekken / organiseren van informele steun een belangrijke rol speelt,

2) een organisatie die faciliteert in met name tijd;

3) professionele moed om informele steunfiguren te benaderen en deze een rol te geven.

In de verhalen van Saadeldin en Johannes kwamen deze drie aspecten duidelijk naar voren. De handreiking biedt tevens inzicht in de morele dilemma’s waarmee professionals worden geconfronteerd. Jurja Steenmeijer, een van de auteurs van de handreiking, verdiepte dit thema in twee goed bezochte workshops.

Het bericht Van willen naar doen. Symposium over informele steun. verscheen eerst op Werkplaats SAMEN. Lees verder

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's