Nieuws

11 november 2017
Kindermishandeling op agenda zetten en houden

Scholen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven hebben zoveel op hun bordje dat het werken met de meldcode kindermishandeling er nog weleens bij in dreigt te schieten. Speciale aandachtsfunctionarissen kunnen helpen. Lees meer >

28 september 2017
‘Een kind gaat nooit van je bord af’

Groot voordeel van het werken in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is dat er 1 plek is waar alle zorg samenkomt. Ouders en hun kinderen hoeven niet van het ene naar het andere loket. ‘Zie ons als proeftuin, als voorbeeld voor de rest van Nederland’, zegt coördinator Marjolijn Besselse. Lees meer >

28 september 2017
‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

De zorg voor kinderen die slachtoffer zijn – of lijken te zijn – van kindermishandeling vindt dankzij de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) sneller plaats dan ooit, zegt Marjan Adema, directeur bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers in Haarlem. Lees meer >

1 augustus 2017
Trainingen kindermishandeling voor wijkteams en CJG’s

Na deze training zijn medewerkers in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren, samen te werken met ketenpartners, zorgvuldig te communiceren, veiligheidsafspraken te maken met de betrokkenen en de samenwerking af te stemmen met Veilig Thuis. Lees meer >

9 maart 2017
Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling niet altijd geconsulteerd

Slechts de helft van de professionals in de jeugdgezondheidzorg consulteert bij een vermoeden van kindermishandeling de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Dat constateert Annemieke Konijnendijk, promovenda aan de Universiteit Twente. Lees meer >

Filteropties

Thema's
Werkplaatsen