Nieuws Archieven - Werkplaatsen Jeugd

Nieuws

Kindermishandeling op agenda zetten en houden

11 november 2017

Scholen en bijvoorbeeld kinderdagverblijven hebben zoveel op hun bordje dat het werken met de meldcode kindermishandeling er nog weleens bij in dreigt te schieten. Speciale aandachtsfunctionarissen kunnen helpen. Lees meer >

‘Een kind gaat nooit van je bord af’

28 september 2017

Groot voordeel van het werken in het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) is dat er 1 plek is waar alle zorg samenkomt. Ouders en hun kinderen hoeven niet van het ene naar het andere loket. ‘Zie ons als proeftuin, als voorbeeld voor de rest van Nederland’, zegt coördinator Marjolijn Besselse. Lees meer >

‘Van stoptrein naar sneltrein…..’

28 september 2017

De zorg voor kinderen die slachtoffer zijn – of lijken te zijn – van kindermishandeling vindt dankzij de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) sneller plaats dan ooit, zegt Marjan Adema, directeur bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers in Haarlem. Lees meer >

Trainingen kindermishandeling voor wijkteams en CJG’s

1 augustus 2017

Na deze training zijn medewerkers in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren, samen te werken met ketenpartners, zorgvuldig te communiceren, veiligheidsafspraken te maken met de betrokkenen en de samenwerking af te stemmen met Veilig Thuis. Lees meer >

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling niet altijd geconsulteerd

9 maart 2017

Slechts de helft van de professionals in de jeugdgezondheidzorg consulteert bij een vermoeden van kindermishandeling de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Dat constateert Annemieke Konijnendijk, promovenda aan de Universiteit Twente. Lees meer >

 

Filteropties

Werkplaatsen

Thema's