Datum publicatie: 1 augustus 2017

Trainingen kindermishandeling voor wijkteams en CJG’s

Na deze training zijn medewerkers in staat om kindermishandeling en huiselijk geweld te signaleren, samen te werken met ketenpartners, zorgvuldig te communiceren, veiligheidsafspraken te maken met de betrokkenen en de samenwerking af te stemmen met Veilig Thuis.

Komend najaar verzorgt Het LOCK samen met Veilig Thuis Kennemerland trainingen voor Sociaal Wijkteams en CJG’s. Wijkteams en CJG’s in de regio van Veilig Thuis Kennemerland kunnen zich aanmelden via info@hetlock.nl. Bij belangstelling buiten de regio, biedt Het Lock ook modules in andere regio’s aan.

Samen voor het veilig opgroeien van kinderen

Dit is een activiteit van de Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen. Centraal staan veilig opgroeien van kinderen en het verbeteren van de aanpak bij (dreigende) onveiligheid. Inzet is het versterken van samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren.

Meer informatie