Datum publicatie: 19 september 2017

Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Om na te gaan hoe de basisteams in de gemeenten er voor staan wat de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd ontwikkeld.

In Groningen werken 23 gemeenten samen bij de transformatie van het jeugdstelsel. Centraal daarbij staat het Groninger Functioneel Model met lokale Basisteams Jeugd en daarbij een pool van experts die waar nodig ingezet kunnen worden.

De Zelftest Basisteams Jeugd (ZBJ) is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans (www.vilans.nl). In de pilots van het project basisondersteuning is de zelftest bij meerdere gemeentelijke teams ingezet.

Van goed tot beter

In de ZBJ zijn stellingen gekoppeld aan de doelen van de jeugdwet en het Groninger Functioneel Model. De test is bedoeld om binnen een basisteam het gesprek over de transformatie op gang te brengen. Door de stellingen te beantwoorden krijgen teams een goed beeld van hoe ze er op dit moment voor staan met betrekking tot de stelselherziening en het realiseren van de doelen van de jeugdwet. Er is zicht op wat goed gaat en waar verbetering gewenst is.

Discussie

In de pilots namen wij 2 uur de tijd voor de uitvoering. Een half uur voor de teamleden om de vragen in te vullen. Daarna een korte pauze van een kwartier om de vragenlijsten in te voeren. De rest van de tijd werd besteed aan het bespreken van de resultaten. De uitkomsten leidden tot veel discussie, vooral wanneer teamleden verschillend antwoorden op een stelling. Soms vinden bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen dat het sociaal netwerk meer dan voldoende betrokken wordt, terwijl jeugdconsulenten graag meer zouden willen weten over hoe je dat aanpakt. Veel tijd werd besteed aan het bespreken van de samenwerking met aanbieders, de taken en rollen van de verschillende teamleden en de werkwijze bij complexe casussen. In een enkel geval blijkt een stelling niet van toepassing te zijn, zoals in een team dat zelf geen lichte ondersteuning biedt.

Meer info: