Datum publicatie: 27 november 2018

Zelfhulpprogramma ‘Druk in de Klas’ helpt leerkrachten in omgang met drukke kinderen

Druk in de Klas, een zelfhulpprogramma dat leerkrachten helpt bij de omgang met drukke en ongeconcentreerde kinderen, lijkt een veelbelovende methode voor kinderen met ADHD-symptomen. Dit concludeert Betty Veenman, onderzoeker en psycholoog. Zij promoveert 28 november 2018 aan de Vrije Universiteit met haar onderzoek naar de effectiviteit van ‘Druk in de Klas’.

Kleine significante verbetering

Het programma is opgezet op basis van gedragstherapeutische technieken en richt zich op de omgang met druk, impulsief gedrag in de klas. Het bevat klassikale en individuele technieken en kan zelfstandig gebruikt worden zonder aanvullende training. Tot op heden was er nog geen zelfhulpprogramma gericht op druk gedrag beschikbaar, dat laagdrempelig binnen scholen kan worden ingezet.

Met het oog op het passend onderwijs en de hoge werkdruk van leerkrachten, zou Druk in de Klas een uitkomst kunnen bieden voor leerkrachten die graag hulp willen met het omgaan met druk gedrag in de klas. Leerkrachten merkten na gebruik van het zelfhulpprogramma een klein significante verbetering bij hun leerling(en) in termen van druk gedrag en sociaal functioneren.

Meer weten?

Het proefschrift van Betty Veenman kunt u online lezen.