Datum publicatie: 17 april 2019

Wijkacademies ondersteunen Utrechtse wijken bij opvoedvraagstukken

De Utrechtse wijken Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn zijn sinds 2017 in het bezit van een ‘Wijkacademie Opvoeden’. In een Wijkacademie gaan bewoners en professionals in gesprek over opvoedvraagstukken die in de wijk spelen. Afgelopen maand publiceerde de Academische Werkplaats Transformatie Utrecht het rapport ‘Wijkacademies in beeld’. Hierin worden de ontwikkelingen en eerste inzichten van de Wijkacademies gedeeld.

‘Gewoon opvoeden versterken’
Opvoeden gaat niet alleen om het gedrag van kinderen, maar ook over de dagelijkse problemen, uitdagingen en dilemma’s van het ouderschap. Deze variëren van vragen over de veiligheid in de wijk tot vragen over straatcultuur, loverboys, gezondheid en bewegen. In het licht van de transformatie van de jeugdzorg is nu de vraag welke rol burgers zelf bij deze kwesties kunnen spelen. Hoe kunnen zij, in samenwerking met professionals, bijdragen aan het versterken van het opgroei- en opvoedklimaat in de wijk? Deze vraag staat centraal in het project ‘Gewoon opvoeden versterken’, dat deel uitmaakt van de AWTJ Utrecht. De Wijkacademies kunnen antwoorden bieden.

Buurtbewoners in gesprek
‘Gewoon opvoeden versterken’ wordt uitgevoerd in drie Utrechtse pilotwijken: Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Het project richt zich op de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, gaat in elke pilotwijk een Wijkacademie van start. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken. Samen kiezen ze belangrijke thema’s om in de wijk aan de orde te stellen en zoeken zij naar creatieve manieren om andere bewoners van de wijk daarbij te betrekken.

De eerste opbrengsten
De eerste opbrengsten van de academies zijn veelbelovend. Zo zijn professionals beter op de hoogte van wat er speelt in de wijk en het contact tussen ouders wordt verdiept door het onderling delen van ervaringen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht volgen de ontwikkelingen van de Wijkacademies en zullen in toekomstige publicaties rapporteren over de verdere opbrengsten van het project.

Meer lezen over de Wijkacademies en het project ‘Gewoon opvoeden versterken’? Bekijk dan hier de publicatie ‘Wijkacademies in beeld’.

Hoe kunnen burgers bijdragen aan het versterken van het opgroei- en opvoedklimaat in de wijk?