Datum publicatie: 22 mei 2019

Werkzaam bij de gemeente? We hebben uw hulp hard nodig!

Bent u werkzaam binnen het jeugddomein van een gemeente? Dan horen we graag aan welke kennis over jeugdhulp u behoefte heeft. En op welke manier u deze informatie het liefste tot u neemt. Laat uw stem horen en vul de enquête in! Het invullen is anoniem en neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.

Kennis en inzichten voor gemeenten
De academische werkplaatsen jeugd vergaren kennis en inzichten die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie van de jeugdsector. Ze bieden antwoorden op vragen die gemeenten stellen over de transformatie. De kennis en inzichten zijn beschikbaar voor gemeenten die actief zijn binnen deze werkplaatsen, maar het is van groot belang dat andere gemeenten hier ook toegang toe hebben.

Laat uw stem horen!
Om dat te bereiken, hebben we de hulp nodig van degenen die zich bezig houden met de (transformatie van de) jeugdhulp vanuit de gemeente. We krijgen graag input vanuit zoveel mogelijk verschillende functies. Bent u – sinds kort of al veel langer – werkzaam binnen het jeugddomein? Vul dan de enquête in!

Over de enquête
We inventariseren aan welke kennis over jeugdhulp medewerkers binnen gemeenten behoefte hebben. En op welke manier zij deze informatie het liefste tot zich nemen. Met uw input gaan we aan de slag. Zo kunnen we beter aansluiten bij de vragen die gemeenten hebben. De kennis en inzichten uit de werkplaatsen jeugd kunnen we daarnaast breed toegankelijk maken.