Datum publicatie: 11 september 2018

‘Werkconferentie: Samen aan de slag in wijk, school en zorg’

Tijdens deze dag worden ideeën en kennis aangereikt om de implementatie van onderzoeksresultaten te bevorderen en de samenwerking met partners te versterken. Daarnaast komen relevante ontwikkelingen op het snijvlak van wijk, school en zorg aan bod.

Deze werkconferentie is bedoeld voor projectuitvoerders, onderzoekers en praktijk en/of beleidspartner van ZonMw-projecten uit de programma’s/rondes van het 5e programma Preventie:

Programma

U maakt kennis met andere projectleiders van projecten uit uw eigen en andere subsidierondes die aan vergelijkbare vraagstukken en settings werken. U gaat samen aan de slag in interactieve subsessies. Door deze uitwisseling willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kennisnetwerk om zo lopend onderzoek en de (beleids)praktijk te verrijken. Uw inbreng is van belang! Bekijk hier een overzicht van de projecten.

09:00 – 09:30 uur | Inloop en registratie

09:30 – 09:40 uur | Welkom en opening

Dagvoorzitter Marc Roosenboom, Strategisch Adviseur programmabureau, Beweging Alles is Gezondheid…

09:40 – 09:50 uur | Ontwikkelingen preventie

Drs. Anja Zantinge, coördinator preventie, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

09:50 – 10:00 uur | Inkijkje in het zesde programma Preventie

Drs. Karin van Gorp, programmacoördinator Preventie, ZonMw en
Drs. Fleur Boulogne, adviseur implementatie Preventie, ZonMw

10:00 – 11:15 uur | Integraal werken in settings: interactieve workshop

Dr. Ilse Storm, senior onderzoeker en adviseur integraal gezondheidsbeleid, centrum Gezondheid & Maatschappij, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

11:15 – 11:30 uur | Pauze

11:30 – 12:45 uur | Grip op context gebonden implementatie binnen complexe systemen

Prof.dr.ir. Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid / GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht (CAPHRI)

12:45– 13:00 uur | Highlights van de ochtend

Dagvoorzitter Marc Roosenboom

13:00 – 14:00 uur | Lunch

14:00 – 16:00 uur | Uitwisseling en discussie

Parallelle sessies voor de deelprogramma’s Gezonde Wijk, SEGV, Opvoeding & Onderwijs en Preventie in de Zorg

16:00 – 17:00 uur | Netwerkborrel

Aanmelden

Vragen?

Hebt u vragen dan kan u die stellen via: preventie@zonmw.nl