Datum publicatie: 16 oktober 2019

Welk project wint de Medische Inspiratorprijs 2019? Stem nu!

De stemronde voor de Medische Inspiratorprijs 2019 van ZonMw is geopend. Een van kanshebbers om deze prijs in de wacht te slepen is ‘iamYu’: een vernieuwende jeugdzorgapp die jongeren meer inspraak, inzicht én eigenaarschap geeft. De app is ontwikkeld vanuit een van de deelprojecten van de academische werkplaats Inside-Out. Stemmen kan nog tot en met 11 november.

Meer dan de helft van de jongeren in de jeugdzorg is ontevreden over hun inspraak in de behandeling. Met de app iamYu, ontwikkeld vanuit het project Opening the black box of residential youth, kunnen jongeren de regie nemen over hun eigen hulptraject. iamYu helpt met 1) Meten wat jongeren zélf belangrijk vinden, 2) Veranderingen begrijpen, en 3) Uitkomsten voorspellen. Jongeren gebruiken de app altijd samen met een begeleider of behandelaar. ‘Met iamYu werk je samen aan jeugdzorg die gaat over jou!’

De Medische Inspirator prijs wordt jaarlijks door ZonMw uitgereikt aan de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntorganisatie en onderzoekers. iamYu is een initiatief van JongerenNetwerk, Zorgbelang Inclusief, Pluryn, Radboud Universiteit & Inside-Out Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen. Het projectteam bestaat naast onderzoekers en appontwikkelaars ook uit ervaringsdeskundige jongerenadviseurs en zorgprofessionals.

iamYu gaat de strijd om de Medische Inspiratorprijs aan met 2 andere projecten: ‘Dwarslaesie in beweging met hologrammen’ en ‘Vet voor een brandend probleem!’. Elk project heeft een promotievideo gemaakt. Bent u benieuwd naar de video’s van iamYu en de andere genomineerden en wilt u uw stem uitbrengen? Ga dan naar deze pagina van ZonMw.