Datum publicatie: 6 januari 2021

Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

Kinderen die druk en impulsief gedrag vertonen krijgen al snel de classificatie ADHD. Maar is dat label altijd nodig om passende hulp te bieden? Binnen de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag kijken wetenschappers verschillend tegen dit vraagstuk aan. In een recent verschenen artikel voor Kind en Adolescent gaan zij in op de voor- en nadelen van de ADHD-classificatie. En slaan zij een brug tussen 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.

Stigmatisering
Terughoudendheid met het toekennen van de classificatie ADHD is op zijn plaats, meent een aantal wetenschappers die onderzoek doet binnen de werkplaats. Een diagnostisch label kan leiden tot lage verwachtingen van ouders en leerkrachten, stigmatisering en een laag zelfbeeld. De onderzoekers pleiten dan ook voor ‘stepped diagnosis’, waarbij de eerste stappen in het hulpverleningsproces zonder ADHD-classificatie worden volbracht.

Toegang tot kennis
De andere visie stelt dat een diagnostische classificatie toegang kan geven tot wetenschappelijke kennis die is verzameld over een probleem. Hiermee krijgen hulpverleners inzicht in wat er bekend is over mogelijke oorzaken, prognose en effectief bewezen behandelingen van dat probleem. Een classificatie kan ouders helpen beter te besluiten over een behandeling, of om het gedrag van hun kind beter te begrijpen.

Overeenkomsten
Hoewel deze 2 visies in het maatschappelijk debat soms ver uit elkaar lijken te liggen, zijn er veel overeenkomsten. Beiden erkennen bijvoorbeeld dat er nadelen kunnen kleven aan een classificatie (zoals stigmatisering). Tegelijk kan een label in bepaalde situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen wat voor hulp passend is. Bovendien zijn ze het erover eens dat zorgverleners goed aan ouders en kinderen moeten uitleggen hoe een classificatie ADHD tot stand komt en wat deze betekent: in ieder geval níet dat ADHD de oorzaak is van druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag.

Meer weten?
Op de website van Kind en Adolescent lees je het artikel dat is geschreven door Betty Veenman en Eva Mutsaers, coördinatoren van de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag