Datum publicatie: 13 december 2022

Wat kunnen ouders doen om schoolstress en prestatiedruk bij jongeren tegen te gaan?

1 op de 5 jongeren tussen de 13 en 17 jaar zit niet lekker in zijn/haar vel. Jongeren melden steeds vaker last te hebben van stress en prestatiedruk. Ook het schoolverzuim neemt toe. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. Hoe je als ouder je kind kunt helpen, wordt uitgelegd in de video van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

De video is gemaakt door studenten in samenwerking met onderzoekers, een jeugdprofessional en een ervaringsdeskundige ouder. De video komt voort uit het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal. Dat door het verzamelen, verdiepen en delen van kennis wil bijdragen aan het bespreekbaar maken van het welbevinden van jeugdigen en schooluitval wil voorkomen. Ook streeft Mentaal Kapitaal naar het optimaliseren van de samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en hulpverlening.

Wil je ook op jouw school schoolstress en prestatiedruk onder jongeren bespreekbaar maken? Bekijk dan de projectpagina van Mentaal Kapitaal.