Datum publicatie: 24 juli 2023

Wat houdt normaliseren in voor verschillende beroepsgroepen?

In het jeugdveld ligt een steeds grotere nadruk op normaliseren en de-medicaliseren. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe geven medewerkers van de gemeentelijke toegang en jeugdartsen en verpleegkundigen van de GGD er invulling aan? De RKJ IJsselland ‘Samen Normaliseren’ vat het samen in verschillende kenniskaarten.

De kenniskaarten gaan in op wat normaliseren inhoudt voor de verschillende beroepsgroepen. Hierbij ligt de focus op elementen die van invloed zijn op een normaliserende houding. Zo zijn centrale elementen bij jeugdartsen en verpleegkundigen van de GGD onder meer de persoon van de professional, gespreksvaardigheden en reflectie. Bij medewerkers van de gemeentelijke toegang zijn dit onder andere de werkwijze van de toegangsmedewerker, doorverwijzen en professionele ontwikkeling.

Bekijk de kenniskaarten
Ben je benieuwd geworden naar de kenniskaarten? Of hebben ze betrekking op jouw beroepsgroep? Bekijk de kenniskaarten hier.