Datum publicatie: 25 mei 2018

Versterking van zorg voor kinderen in armoede

De AWJTwente ontwikkelt een methodiek die problemen bij gezinnen in armoede helpt voorkomen. Hiertoe voert zij een onderzoeksproject uit waar zowel gezinnen als professionals aan deelnemen. Deze gezinnen worden actief geworven via bijvoorbeeld organisaties die samenwerken in het Armoedepact Almelo.

Het onderzoek kent vier onderdelen:

  1. Een literatuurstudie en een quick scan van het huidige beleid en bestaande interventies rond het thema ‘armoede’ in de veertien Twentse gemeenten.
  2. Ontwikkeling en toepassing van een interventie waarin principes rond eigen kracht en een public health benadering worden gecombineerd. De AWJT schrijft aan een handboek dat deze interventie inzichtelijk maakt. Hierbij is veel aandacht voor de beleving van armoede en de wijze van bejegening: werken vanuit samen optrekken, vanuit zorgen samen delen. Niet alleen met de gezinnen zelf, maar ook vanuit betrokkenen bij deze gezinnen.
  3. Evaluatie van het gebruik van deze interventie in de praktijk, zowel van het proces als van het effect. Hierbij wordt gekeken naar het effect op voeding, beweging, schoolverzuim, sociale participatie, zorggebruik en omgang met armoede.
  4. Onderzoek naar de wijze waarop professionals in de zorg voor deze kinderen en gezinnen samenwerken.