Datum publicatie: 16 oktober 2018

Verbinding passend onderwijs – jeugdhulp – zorg: basisdocument coalitie

Een breed samengestelde coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, client/ouderorganisaties werkt in nauwe afstemming met de ministeries van OCW en VWS aan de vraag hoe de verbinding tussen passend onderwijs, jeugdhulp en (jeugd)gezondheidszorg te verbeteren voor een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

René Peeters, voormalig wethouder jeugd in Almere, zal in de komende maanden als kwartiermaker passend onderwijs-jeugdhulp-zorg met veel partijen in gesprek gaan over de vraag wat nodig is om de verbinding tussen passend onderwijs, jeugdhulp en zorg te versterken zodat we de ontwikkelingskansen voor kinderen verbeteren. Hopelijk draagt dit basisdocument van de coalitie bij aan vele geïnspireerde gesprekken.

Meer informatie: GGZ connect